Copyright(c) by K.Kiyonaga
@@@( K's SoftEP.Model )